Praca steinpol
Home Kultura

Praca Christianapol meble Sulęcin

W dniu 10 grudnia 2014r. w ramach formuły „Lekcja historii w Domu Joannitów” odbył się wykład pt. „Przygotowania do obrony Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w latach 1944-1945”. Wykład wygłosił Grzegorz Urbanek, regionalista, historyk i dokumentalista z Międzyrzecza oraz specjalista w dziedzinie fortyfikacji. Jest autorem wielu publikacji poświęconych architekturze obronnej, a także organizatorem konferencji naukowych dotyczących tej tematyki. Pod jego redakcją ukazało się m.in. doskonałe wydawnictwo pt. „Międzyrzecki Rejon Umocniony. 80 lat zabytku architektury obronnej”. Napisał wiele artykułów związanych z historią regionalną, w tym nowatorską pracę o początkach Truppenuebungsplatz Wandern, tj. Poligonu w Wędrzynie. Budowa Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, która była skierowana przeciwko wschodniemu sąsiadowi Niemiec Polsce, rozpoczęła się w 1936r., a następnie w maju 1938r. została przerwana z rozkazu Hitlera, który był niezadowolony z postępu prac. Po klęskach Wehrmachtu na froncie wschodnim w latach 40-ych przystąpiono ponownie do prac, które jednak nigdy nie zostały zrealizowane w całości zgodnie z pierwotnymi planami. Część urządzeń, a przede wszystkim uzbrojenia została wcześniej przerzucona na Wał Zachodni, zwany też Atlantyckim. Grupy warowne i pancerwerki zostały częściowo wyposażone w nowoczesną broń, tj. karabiny maszynowe, granatniki i miotacze ognia, ale było to niewystarczające. Główną bolączkę stanowiła niedostateczna ilość artylerii i środków przeciwpancernych, bez których trudno było liczyć na zatrzymanie nacierających czołgów Armii Czerwonej. Problemem nie do rozwiązania w latach 1944-1945 okazał się brak odpowiednio wyszkolonych załóg bunkrów i schronów bojowych. Plany sprzed 1939r. przewidywały wyszkolenie odpowiedniej liczby załóg fortecznych, czym pierwotnie miały zająć się Truppenuebungsplatz Wandern (Poligon w Wędrzynie), Tiborlager (Obóz w Ciborzu) oraz Regenswurmlager Kainscht (Obóz Dżdżownic w Kęszycy Leśnej). Zamierzenie to spaliło na panewce i w/w ośrodki poligonowo-szkoleniowe w związku z niekorzystną sytuacją na frontach musiały przestawić się przede wszystkim na formowanie nowych jednostek piechoty i pancernych. W efekcie zainstalowane na odcinkach północnym, środkowym (Hochwalde-Wysoka) i południowym grupy warowne w ilości 15-u nie spełniły pokładanych w nich nadziei i Międzyrzecki Rejon Umocniony został przekroczony przez Rosjan na przełomie stycznia i lutego 1945r. Wykład Grzegorza Urbanka został bogato zilustrowany materiałem zdjęciowym i szkicami sytuacyjnymi, prezentującymi dzieła warowne i pancerwerki oraz aktualną sytuację taktyczno-operacyjną. Warto dodać, iż samo nazewnictwo określające rejon umocniony w okolicach Międzyrzecza było różne. Niemcy nazywali go Festungsfront Oder-Warthe Bogen (Front Umocniony Łuku Odry-Warty), bądź Ostwall (Wał Wschodni), Rosjanie Miezierickij Ukriepliennyj Rajon (MUR), natomiast Polacy w latach 1945-1951 używali określenia Linia Hindenburga. W marcu 1951r. zapadła decyzja o zaprzestaniu używania tej nazwy, uznając, iż zbytnio gloryfikuje niemiecki militaryzm. Zastąpiono ją określeniem wywodzącym się z radzieckiej nomenklatury wojskowej i termin Międzyrzecki Rejon Umocniony przyjął się i jest dzisiaj powszechnie używany zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czasem żartobliwie – choć ma to swoje oparte na faktach uzasadnienie – mówi się, że skrót MRU to ,,migiem rozszabrowane umocnienia”.
W trwającym 1,5 godz. wykładzie wzięło udział 55 mieszkańców Sulęcina (także uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych), w tym Przewodniczący Rady Miejskiej p.Zbigniew Szczepański i radny Rady Miejskiej p.Adam Miglujewicz.

Tekst: Jacek Cieluch
Zdjęcia: Wiesław Wilczak

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Praca Maszoński Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie