Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

„To moja kolejna kadencja w latach 2019 -2023 sołtysa wsi Małuszów, za którą kolejny raz pragnę podziękować. Funkcja sołtysa jest przede wszystkim ogromnym sprawdzianem, jak również osobistym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców sołectwa. Myślę, że mijająca kadencja przyniosła działania wpływające na rozwój naszej wsi, a wszelkie środki i działania były wykorzystane maksymalnie w miarę możliwości, i w celu realizacji zamierzonych zadań. Wykonane i przedstawione przeze mnie wcześniej przedsięwzięcia nie byłby możliwe w realizacji i urzeczywistnienia, bez wsparcia mieszkańców, rady sołeckiej, burmistrza i zastępcy burmistrza Sulęcina oraz pracowników urzędu” – przedstawił między innymi osobiste spostrzeżenia mieszkańcom sołectwa w swoim wystąpieniu sołtys Małuszowa Krzysztof Łysenko.

W świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Tursku 18 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi Małuszów. W imieniu mieszkańców gminy burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i zastępczyni burmistrza Iwona Walczak, podziękowali Katarzynie Patelskiej, Grażynie Szafarewicz, Urszuli Kowalskiej i Bernadecie Gerszewskiej, członkom rady sołeckiej minionej kadencji, za dotychczasową pracę społeczną, inicjatywy i wspieranie sołtysa wsi.

W jawnym głosowaniu spośród uczestniczących w wyborach mieszkańców, na przewodniczącego zebrania wybrano Michała Łysenkę, na sekretarza zebrania Katarzynę Dzikowską, a do Komisji Skrutacyjnej z ramienia Urzędu Miejskiego z Sulęcina Joannę Piechocką i w imieniu wyborców sołectwa Klaudię Olszewską i Pawła Jacewicza. Do wyborów na sołtysa Małuszowa zgłoszono tylko jedną kandydaturę. W tajnym glosowaniu na sołtysa uczestniczyło 25 wyborców uprawnionych do głosowania. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej kandydat na sołtysa otrzymał 24 ważne głosy. Komisja ustaliła, że sołtysem Małuszowa został Krzysztof Łysenko.

W jawnym głosowaniu do rady sołeckiej zgłoszono sześciu kandydatów. Na podstawie tajnego głosowania i protokołu Komisji Skrutacyjnej ustalono, że do rady sołeckiej Małuszowa zostali wybrani: Urszula Kowalska (otrzymała 25 ważnych głosów), Grażyna Szafarewicz-Konatkiewicz (25 ważnych głosów), Sandra Domagała (14 ważnych głosów), Sergiusz Konatkiewicz (19 ważnych głosów) i Bernadeta Gerszewska (20 ważnych głosów).
W wyborach uczestniczyła zastępczyni burmistrza Sulęcina Iwona Walczak. Koordynatorem wyborów była sekretarz urzędu z Sulęcina Iwona Kaszuba.


Maciek Barden

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS