Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

KOMUNIKAT W SPRAWIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, Starosta Sulęciński informuje, że zostaje zawieszona do odwołania stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sulęcińskiego. Bezpośrednia obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W czasie zawieszenia działalności punktów, możliwe jest skorzystanie z porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail).

W tym celu należy wypełnić wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku jest do pobrania pod poniższym linkiem: 
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html
Wypełniony wniosek należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
Pismo wraz z oświadczeniem można również sporządzić odręcznie.

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon, a fakt ten niezwłocznie zostanie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. 

Zapisy na porady prawne oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są pod numerem telefonu:
509 256 700

Starosta Sulęciński

Tomasz Jaskuła

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin