Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

KOMUNIKAT W SPRAWIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, Starosta Sulęciński informuje, że zostaje zawieszona do odwołania stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sulęcińskiego. Bezpośrednia obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W czasie zawieszenia działalności punktów, możliwe jest skorzystanie z porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail).

W tym celu należy wypełnić wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku jest do pobrania pod poniższym linkiem: 
darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html
Wypełniony wniosek należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
Pismo wraz z oświadczeniem można również sporządzić odręcznie.

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon, a fakt ten niezwłocznie zostanie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. 

Zapisy na porady prawne oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są pod numerem telefonu:
509 256 700

Starosta Sulęciński

Tomasz Jaskuła

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin