Praca steinpol
Home Waszym zdaniem

Praca Christianapol meble Sulęcin

Ustanie stosunku pracy a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje nie tylko pracownikowi w czasie jego zatrudnienia w danej firmie, ale także wtedy, gdy ustanie stosunek pracy. Kto zatem może liczyć na kontynuowanie chorobowego, a kto musi zrezygnować z tego świadczenia?

Jakie warunki należy spełnić, aby nadal otrzymywać zasiłek chorobowy?

Wypłacenie świadczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia wiąże się ze spełnieniem kilku warunków:

– Niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała przynajmniej 14 dni przed ustaniem tytułu do ubezpieczenia chorobowego;

– W przypadku chorób zakaźnych ustanie tytułu do ubezpieczenia chorobowego powinno ustać nie później niż 3 miesiące.

Komu nie przysługuje zasiłek po ustaniu stosunku pracy?

– zasiłek nie przysługuje osobie, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

– osobie, która podjęła działalność zarobkową lub ją kontynuuje, zyskując tytuł do objęcia jej obowiązkowym albo dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bądź zapewniając prawo do uzyskania świadczenia za okres niezdolności do pracy z przyczyn chorobowych;

– osobie, która ma zagwarantowane prawo do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku przedemerytalnego;

– osobie, która nie nabyła prawa do zasiłku w czasie trwania ubezpieczenia, gdyż nie przepracowała określonego okresu wyczekiwania

– kiedy ubezpieczenie ustało z powodu wyczerpania całkowitego okresu pobierania zasiłku;

– osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

Przez jaki czas po ustaniu zatrudnienia można pobierać zasiłek chorobowy?

Po ustaniu stosunku pracy, zasiłek chorobowy może być wypłacony przez cały okres niezdolności do pracy, natomiast nie dłużej niż przez 182 dni albo 270 w przypadku, gdy niezdolność przypada w okresie ciąży lub dotyczy gruźlicy. Dwa ostatnie przypadki są odpowiednio oznaczone na zaświadczeniu lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sumuje wszystkie niezdolności do pracy, nawet jeśli są one spowodowane zupełnie innymi przyczynami.

W sytuacji, gdy pracownik przez podjęciem pracy pobierał zasiłek chorobowy z ZUS- u z tytułu niezdolności do pracy, a po rozpoczęciu zatrudnienia przedłoży zaświadczenie od lekarza stwierdzające niezdolność do kontynuowania pracy z powodu tej samej choroby, co poprzednio, to może on liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego, jeśli przerwa w niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni, zaliczając tym samym tę niezdolność do jednego okresu zasiłkowego.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa