Praca steinpol
Home Waszym zdaniem

Praca Christianapol meble Sulęcin

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Liczba dni urlopowych jest uzależniona od stażu pracy i może wynosić 20 lub 26 dni. Ile lat trzeba więc przepracować, aby mieć prawo do dłuższego urlopu?
Urlop wypoczynkowy a staż pracy
Zgodnie z Kodeksem Pracy na długość urlopu wypoczynkowego ma wpływ to, jaki dany pracownik ma staż pracy. Jeżeli jego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, to otrzyma on 20-dniowy urlop, natomiast jeśli jego staż jest dłuższy niż 10 lat, to nabywa on już prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Co wlicza się do stażu pracy?
Staż pracy nie obejmuje jedynie czasu, w którym podejmowaliśmy pracę zarobkową. Wlicza się do niego również określony okres, z tytułu ukończenia konkretnego etapu edukacji.

Warto podkreślić, że wyżej wymienione okresy nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że np., ukończenie szkoły średniej, a następnie szkoły wyżej nie spowoduje możliwości doliczenia do stażu pracy aż 12 lat, tylko 8. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku, kiedy jednocześnie podejmuje się naukę i wykonuje pracę zarobkową.

Rodzaj szkoły Dodatkowy okres stażu pracy
Średnia szkoła zawodowa Nie więcej niż 5 lat
Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych Nie więcej niż 5 lat
Zasadnicza albo inna równorzędna szkoła zawodowa Nie więcej niż 3 lata
Szkoła policealna 6 lat
Szkoła średnia ogólnokształcąca 4 lata
Szkoła wyższa 8 lat

Rozszerzenie urlopu z 20 do 26 dni
W sytuacji kiedy urlop w wymiarze 20 dni został wykorzystany, a w trakcie roku kalendarzowego nabyło się prawo do 26-dniowego urlopu, powinno się otrzymać urlop 6-dniowy urlop uzupełniający, bez względu na to, w jakim miesiącu pracownik osiągnął 10-letni staż pracy.
Kiedy nie należy się 26-dniowy urlop wypoczynkowy?
Pamiętaj, że jeśli Twój staż pracy osiągnął wymiar 10 lat, jednak w czasie ich trwania byłeś zatrudniony na umowę zlecenie czy umowę o dzieło, to niestety nie zostanie to wliczone w wymiar urlopowy. Co więcej, płatny urlop wypoczynkowy należy się jedynie pracownikowi, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.
Jeśli pracowałeś jednocześnie w dwóch miejscach, to musisz wiedzieć, że chociaż długość stażu pracy się sumuje, to dotyczy to zatrudnienia w jednym miejscu To oznacza, że okres zatrudnienia w dwóch różnych formach nie może zostać zdublowany przy wyliczaniu stażu pracy.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa