Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Praca steinpol
Home Waszym zdaniem

Praca meble łóżka Sulęcin

Pracodawcy oprócz specjalistycznych umiejętności zawodowych dużą wagę przykładają do kompetencji miękkich. Może zdarzyć się, że osoba posiadająca wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie będzie gorszym kandydatem na pracownika niż ktoś posiadający mniejszą wiedzę, jednak dysponujący bogatym zasobem umiejętności miękkich. Trudno wyobrazić sobie specjalistę w zakresie obsługi klienta, który jest introwertykiem i nie lubi nawiązywać kontaktów z innymi ludźmi. Przedstawiamy najczęściej poszukiwane w ogłoszeniach o pracę kompetencje miękkie.

Kreatywność
Kreatywność to chyba najczęściej pojawiająca się w ogłoszeniach o pracę, na portalach takich jak Pracuj.pl, kompetencja miękka. Odpowiada za umiejętność samodzielnego znajdowania nieszablonowych rozwiązań. Osoba kreatywna zawsze ma w zanadrzu jakiś pomysł i potrafi myśleć poza przyjętym schematem. Taki ktoś umie odnajdować nowe zastosowania dla znanych narzędzi i widzi przynajmniej kilka wyjść z danej sytuacji.

Komunikatywność

Umiejętność sprawnego porozumiewania się jest niezwykle przydatną cechą nie tylko w życiu zawodowym, lecz także osobistym. Taki ktoś nie tylko jasno potrafi mówić o swoich poglądach, lecz również aktywnie słuchać. Komunikatywność jest kompetencją miękką, bez której trudno wyobrazić sobie dobrego handlowca czy menagera.

Umiejętność współpracy

Ważną kompetencją na stanowiskach wymagających współpracy z zespołem lub innymi działami firmy jest umiejętność wspólnego działania. Taka osoba jest wrażliwa na potrzeby innych, umie słuchać cudzych argumentów, jednocześnie potrafi wykazać asertywność. W razie potrzeby potrafi przejąć inicjatywę, a gdy zajdzie potrzeba nie ma problemu, by podporządkować się wspólnej decyzji zespołu.

Właściwe reagowanie na konflikty

W firmie, w której zatrudnionych jest wielu pracowników często pod wpływem wewnętrznych napięć i stresu dochodzi do konfliktów. Osoba, która umie sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi potrafi zachować właściwy dystans i powstrzymać emocje. Dzięki temu umie znaleźć konstruktywne rozwiązania w sytuacjach spornych. Umiejętność radzenia sobie z konfliktami wymaga dobrze rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Elastyczność

Często od przyszłych pracowników wymaga się elastyczności. Cecha umożliwia szybkie odnalezienie się w nowych warunkach i łatwe przystosowanie do zmian. Osoba elastyczna nowe zadanie, które wybiega poza jej dotychczasowe obowiązki, przyjmuje jako wyzwanie, a nie kłopot.

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin