Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Media Expert Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze ogłosiło rok 2012 – Rokiem Turystyki Rowerowej, w ramach którego realizowało projekt pn. „Rowerem przez Polskę” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego zorganizował kilka ciekawych konkursów skierowanych do osób indywidualnych, rodzin, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja rodzina na rowerowym szlaku”, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Rowerzysta na szlaku”, Ogólnopolski Konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oraz Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka”. Patronat honorowy nad projektem „Rowerem przez Polskę” realizowanym przez PTTK objęli: Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

W listopadzie 2012 roku Gmina Sulęcin została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, które zostaną wręczone 16 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas podsumowania Roku Turystyki Rowerowej oraz konferencji „Rowerem przez Polskę”. Jako zwycięzca gmina Sulęcin będzie promowana na stronie internetowej Roku Turystyki Rowerowej PTTK – www.narowerze.pttk.pl
Udział w powyższym konkursie był bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa było przygotowanie dokumentacji potwierdzającej działania samorządów na rzecz popularyzacji turystyki rowerowej, w tym m.in.: poprzez nakłady na infrastrukturę rowerową, promocję szlaków i imprez rowerowych w wydawnictwach, na portalach internetowych i targach turystycznych oraz organizację imprez dla miłośników turystyki rowerowej. Gmina Sulęcin została uhonorowana certyfikatem w kategorii gmin od 10 000 do 25 000 mieszkańców.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w ramach realizacji projektu „Rowerem przez Polskę” przez cały rok 2012 promuje wśród wielopokoleniowego społeczeństwa racjonalne, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego i prozdrowotny styl życia, a także walory turystyczno – krajoznawcze kraju. W ramach akcji wydany zostanie ponadto poradnik dla początkujących rowerzystów „Wybieram rower”. Ważnym elementem projektu była również międzynarodowa konferencja „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie” z udziałem przedstawicieli Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej, naukowców, samorządowców, przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, której trwałym efektem będzie publikacja pokonferencyjna o charakterze monografii. Projekt zakończy się 16 listopada 2012 konferencją „Rowerem przez Polskę” zorganizowaną w Warszawie.

Nadesłała
M. Szybowicz
UMiG Sulęcin

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin