Praca ESA TRUCKS Świecko

Aktualności z Sulęcina

Aktualności i najświeższe informacje z Sulęcina. Najnowsze wydarzenia, spotkania oraz imprezy w mieście i okolicach.

Celowy Związek Gmin CZG-12 wraz z Gminą Sulęcin zaprasza mieszkańców gminy Sulęcin do udziału w wydarzeniu "Zamień odpadki na kwiatki". W czwartek 20 kwietnia br. przy fontannie w centrum Sulęcina będzie można oddać małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (szczegóły w Regulaminie i załączniku do regulaminu). Aby otrzymać sadzonkę trzeba przynieść minimum 1 kg zużytego sprzętu. Zapraszamy w godzinach: 12.00 - 16.00 lub do...

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin. Urząd będzie zbierał opinie mieszkańców do 18 maja. Urząd na potrzeby sporządzenia projektu uchwały zlecił diagnozę obszaru zdegradowanego na terenie gminy. Jako kryteria przyjęto nie tylko wizualne aspekty gminy, ale też poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, udział liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami (to...

Polsko-Niemiecki Festiwal Podróżniczy pod tytułem "Tam i z powrotem" wystartował w Sulęcinie 14 kwietnia. Sulęciński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Sulęcinie zaplanowali atrakcje aż do 16 kwietnia. W trakcie trwania festiwalu chętni spędzenia wolnego czasu poza murami domów, mieli okazję spotkać się, posłuchać opowieści i ciekawych historii opowiadanych przez miłośników wojaży: krajowych i zagranicznych wypraw krajobrazowych oraz długich wycieczek. W sali...

W sali widowiskowo-konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie, 13 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w Województwie Lubuskim. Konferencji przewodniczył marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, który przedstawił między innymi kilka priorytetów ze wskazaniem ich uzyskania, jak również wykorzystania w lubuskiej gospodarce, jej zielonego rozwoju, miejskiej mobilności, dostępności komunikacyjnej, zwiększenia...

Podczas wystąpienia przed mieszkańcami sołectwa podsumowującego swoją kadencję i rady sołeckiej, sołtys Anna Kopyt powiedziała między innymi: „…Przejęcie przeze mnie funkcji sołtysa było moim ogromnym wyzwaniem, którego podjęłam się i zaangażowałam na potrzeby mieszkańców sołectwa. „…Dwa i pół roku działania wykorzystałam maksymalnie w ramach dostępnych środków i możliwości, jakie mogłam osiągnąć przy wsparciu wielu osób…”. „…W czasie mojej kadencji wszystkie plany...

Na podstawie ordynacji wyborczej, ustalonym terminarzem i zarządzeniem burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, w świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie 14 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Spotkanie z wyborcami i mieszkańcami sołectwa otworzył burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i przedstawił harmonogram wyborów, który jednogłośnie został przyjęty przez zebranych. W imieniu własnym i mieszkańców gminy listami gratulacyjnymi podziękował kończącemu kadencję 2019/2023...

Co chcę w życiu robić? Już za chwilę takie pytanie nurtować będzie młodych ludzi, którzy ukończą szkołę średnią. Wybór zawodowej drogi to jedna z ważniejszych decyzji. Nie martwcie się, już śpieszymy z pomocą! Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje zawodowe, podczas których rozmawiać będziemy o służbie w Policji – wymogach rekrutacyjnych, specyfice pracy, a także o możliwościach rozwoju. Każdy musi podjąć decyzję, jaką...

Zgodnie z ordynacją wyborczą i rozporządzeniem Burmistrza Sulęcina w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebowie 6 kwietnia odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Za dotychczasową pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców sołectwa Trzebowa, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i zastępczyni burmistrza Iwona Walczak złożyli podziękowanie i przekazali listy gratulacyjne byłemu sołtysowi Stanisławowi Chabzie oraz przedstawicielom rady sołeckiej minionej kadencji: Małgorzacie Kuli,...

Na podstawie ordynacji wyborczej w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej możemy dowiedzieć się między innymi. Na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 30-tu uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Wyboru dokonuje się większością zwykłą osób uprawnionych, obecnych na zebraniu. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony w tym...

W 2023 roku dobiegła czteroletnia kadencja sołtysów i członków rad sołeckich. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym i rozporządzeniem burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, 4 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Rychliku zostało zwołane zebranie wiejskie, podczas którego odbyły się wybory nowego sołtysa i rady sołeckiej. Z tej okazji burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i zastępczyni burmistrza Iwona Walczak w obecności mieszkańców Rychlika, listem gratulacyjnym...

Na podstawie Art. 36 pkt. 1-2 Ustawy o samorządzie gminy, organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Na podstawie rozporządzenia burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta 4 kwietnia w sołectwie Drogomin odbyły się wybory...

Na podstawie rozporządzenia burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej, 3 kwietnia w Trzemesznie Lubuskim odbyły się wybory w celu powołania sołtysa i rady sołeckiej nowej kadencji. Podczas swojego wystąpienia przed mieszkańcami Trzemeszna, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podziękował i wręczył listy gratulacyjne byłemu sołtysowi i radzie sołeckiej za cztery lata społecznej pracy na rzecz swojej miejscowości. W wyborach...
Tomasz Jaskuła powiat sulęciński starosta

Czterech radnych Rady Powiatu Sulęcińskiego złożyło wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Sulęcińskiego Tomasza Jaskuły z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub wotum zaufania. Powód? Negatywna ocena dotychczasowej pracy Starosty. Zgrzyty w Radzie Powiatu Radni mają kilka zarzutów wobec obecnego Starosty, jednak największym jest opieszałość i arogancja wobec radnych. Jako przykłady we wniosku podano niechęć do udzielenia odpowiedzi na pytanie jednej z radnych o...

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, na sulęcińskim rynku odbył się coroczny, a w tym roku XIII Polsko-Niemiecki Jarmark Koguci Sulęcin 2023. Świętowanie poprzedziła msza w kościele parafialnym św. Mikołaja, którą celebrował ksiądz proboszcz Parafii Sulęcin Sławomir Przychodny. Drugą część jarmarku otworzyli i złożyli świąteczne życzenia zebranym w rynku mieszkańcom miasta i gminy oraz osobom uczestniczącym w uroczystości, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart,...

W swoim liście gratulacyjnym i w podziękowaniu sołtysowi i Radzie Sołeckiej Brzeźna za dotychczasową czteroletnią kadencję, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart napisał między innymi: „Dobiegła kadencja 2019 – 2023 Sołtysa i Rady Sołeckiej. Z tej okazji składam serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Sołectwa Brzeźno. To właśnie dzięki Pani/Pana zaangażowaniu jako Sołtysa i przedstawiciela Rady Sołeckiej, sumiennemu wykonywaniu wszystkich zadań, trosce o...

W świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie 29 marca odbyły się wybory sołtysa i przedstawicieli do rady sołeckiej. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Sulęcinie spotkanie otworzył burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, który listami gratulacyjnymi podziękował za dotychczasową pracę na rzecz Miechowa poprzedniej sołtys Małgorzacie Sienkiewicz i radzie sołeckiej Annie Kubiszyn, Marii Pałaniuk i Dorocie Strączek. Następnie burmistrz przedstawił porządek zebrania wyborczego i poprosił...
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS