Praca steinpol
Home Waszym zdaniem

Praca Christianapol meble Sulęcin

Na rynku pracy funkcjonuje szereg różnych umów. Najpopularniejsza w Polsce jest umowa o pracę, niegdyś uznawana za najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika. Dziś, gdy coraz bardziej cenimy swobodę zatrudnienia, równie popularne są inne rodzaje umów cywilnoprawnych.

Umowa o dzieło
Na Pracuj.pl znajdziemy mnóstwo propozycji wykonania różnego rodzaju zadań. Część z nich to umowy o działo, czyli takie, w których pracodawca oczekuje realizacji określonego zadania i chce nam zapłacić za jego wykonanie. Mogą to być czynności o charakterze niematerialnym np. napisanie książki lub dające konkretny i namacalny rezultat, jak choćby wykonanie szafy bibliotecznej. Realizując umowę, jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za efekt działania. Gdy nasza praca się nie spodoba, nasz zleceniodawca ma prawo do reklamacji i zgłaszania uwag. Może też oczekiwać określonych poprawek. Nie ma za to praktycznej możliwości wypowiedzenia umowy, chyba ze zadanie wykonywane jest w sposób niezgodny z jej treścią lub nie są dotrzymywane ustalone terminy. Od zarobionych pieniędzy trzeba odprowadzić należny podatek, ale nie ma konieczności odprowadzania składek ZUS. Co oczywiste, wykonawca nie ma też prawa do świadczeń emerytalnych, chorobowych, wypadkowych czy zdrowotnych.

Umowa zlecenie
Nawet, jeśli nie jesteśmy twórcą, bez trudu znajdziemy oferty pracy wykonywanej na umowę zlecenie. Założeniem takiej umowy jest, że powinniśmy wykonać ją osobiście, z należytą starannością, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jej efekt, bo wykonujemy tylko określone świadczenie. Zleceniodawca nie ma prawa do reklamacji, bo rezultat pracy nie zawsze zależny jest od nas. Od początku 2017 roku obowiązuje określona, minimalna stawka godzinowa, na którą musi opiewać taka umowa, a czas pracy powinien być ewidencjonowany. Łatwo jest obliczyć wynagrodzenie, które jest iloczynem stawki godzinowej i ilości przepracowanych godzin. Jak w każdym innym przypadku, tak i w tym podatek jest obowiązkowy. Dodatkowo umowa zlecenia nakłada obowiązek odprowadzenia składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie jest więc pomniejszone o te kwoty, w porównaniu do umowy o dzieło, ale za to zleceniobiorcy przysługują wszelkie świadczenia. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że pracownik zatrudniony jest także na inne umowy wystarczy, że przekroczy stawkę minimalnego wynagrodzenia, a wówczas od każdej kolejnej umowy zlecenia odprowadzana jest tylko składka zdrowotna.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa