Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Przypominamy, że do dnia 30 września 2016 r. godz. 14:30 można jeszcze głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2017. Uprawnionymi do głosowania są zameldowani w gminie Sulęcin, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 rok życia.

Kartę można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, z naszej strony http://sulecin24.pl/wp-content/uploads/2016/07/karta_do_g%C5%82osowania.pdf , lub otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Lipowej 18 w Sulęcinie. Na karcie do głosowania należy zaznaczyć X przy jednym z 21 proponowanych projektów.

Wypełnioną kartę można:
– wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin – stoi tuż przy schodach na I piętrze;
– przesłać na wskazany powyżej adres (decyduje data wpływu);
– oddać sołtysowi danego sołectwa;
– oddać przewodniczącemu miejscowości Wędrzyn;

Poniżej przedstawiamy listę projektów w kolejności jak na karcie do głosowania:

>

L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt realizacji
1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tursku 59.900
2 Stworzenie pomieszczeń dla gabinetów stomatologicznych przy szkołach w Sulęcinie 60.000
3 Utwardzenie drogi gruntowej, dojazdowej do budynków mieszkalnych i garaży ul. Wąska w Sulęcinie 59.800
4 Osiedle Słoneczne- remont skrzyżowania dróg gminnych pomiędzy blokami 6,7,8 i 9 60.000
5 Obwodnica Wędrzyna- remont drogi gminnej (etap I) oraz powstanie nowych miejsc parkingowych 60.000
6 Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie 60.000
7 Budowa małej świetlicy wiejskiej w Małuszowie 60.000
8 Budowa siłowni zewnętrznych jako miejsc sportu i rekreacji w miejscowościach sołeckich: Wielowieś i Zarzyń 52.000
9 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utwardzenia, remontu i poszerzenia oraz budowy dróg asfaltowych w miejscowości Ostrów 15.000
10 Siłownia plenerowa w Długoszynie 60.000
11 Odbudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Winna Góra w Sulęcinie 60.000
12 Remont nawierzchni jezdni: Żubrów droga gminna 005632 F 60.000
13 Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Sulęcinie 60.000
14 Remont budynku po byłej remizie strażackiej w Brzeźnie 20.000
15 Remont jedynej drogi dojazdowej do posesji, oznakowanie dojazdu na adres Brzeźno 38 (800 m)

60.000

16 Bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży do szkoły (ul.Dikusa,) 60.000
17 Oświetlenie ścieżki rowerowej Żubrów-Osiedle Żubrów-Sulęcin 60.000
18 System podestów teatralno-widowiskowych w Sulęcińskim Ośrodku Kultury 59.000
19 Zakup kontenera na szatnię dla zawodników wraz z toaletą dla widowni oraz zakup i ustawienie ławek dla kibiców na boisku do piłki nożnej w Żubrowie 60.000
20 Położenie nawierzchni drogi asfaltowej na drodze gminnej nr 319/13, 139/21, 319/22 (pomiędzy drukarnią, ARiMR oraz Starostwem) 60.000
21 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy blokach Kościuszki 26 i Kilińskiego 2 60.000

Zachęcamy do głosowania, zostało już tylko pół miesiąca!

Grzegorz Tyliszczak

1 odpowiedź na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin