Home Waszym zdaniem

Praca meble łóżka Sulęcin

Do tej pory w swoich tekstach dotyczących rynku pracy i bezrobocia skupiałem się na powiecie sulęcińskim jako całości. Obecnie chcę zejść poziom niżej i rozpocznę od gminy Sulęcin, porównując poziom bezrobocia na koniec 2015 r. z kolejnymi kwartałami 2016 r. kończąc na danych z rynku pracy na koniec września.

Zacznę od najogólniejszych informacji. Na koniec grudnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 594 bezrobotnych mieszkańców gminy Sulęcin, z czego w samym mieście 356, czyli niemal 60%. Mieszkańcy gminy Sulęcin stanowili wówczas 44% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Kobiety stanowiły niemal 47% bezrobotnych, było ich wówczas 277, z czego w mieście 151.

Na koniec marca 2016 r. liczba bezrobotnych spadła do 585, jednak udział wśród wszystkich bezrobotnych powiatu nadal wynosił 44%. Z drugiej strony w mieście Sulęcin liczba niezatrudnionych wzrosła do 372 osób, czyli stanowili oni 64% bezrobotnych w gminie. Niezatrudnionych kobiet na koniec I kwartału mieliśmy 268, więc ich udział minimalnie zmalał do 46%. Bezrobotnych sulęcinianek nadal było więcej niż niepracujących w sołectwach, ich liczba nawet nieznacznie wzrosła, przy równie niewielkim spadku na wsiach gminy. Obecnie na jednym z największych serwisie z ofertami pracy widnieje 20 ofert pracy na terenie Sulęcina (http://www.pracuj.pl/praca/sulęcin;wp).

Wyraźny spadek bezrobocia w gminie Sulęcin nastąpił na półrocze br. Na koniec czerwca zarejestrowanych w PUP było 558 niepracujących mieszkańców gminy. Niestety na tle całego powiatu udział mieszkańców gminy wzrósł z 44 do 48% (wówczas bezrobotnych było 1158 osób, wobec nieco ponad 1300 w poprzednich omawianych miesiącach). Można tę zmianę wiązać z rozpoczęciem prac sezonowych na roli, gdyż podobnie spadła ilość mieszkańców miasta jak i sołectw w gminie. 30 czerwca bezrobotnych było 357 sulęcinian, czyli nadal 64 % ogółu mieszkańców gminy. Kobiety stanowiły nadal 46% wszystkich niepracujących (257 osób), ich liczba zmalała zarówno w mieście jak i w sołectwach, ale nadal 58% wśród bezrobotnych kobiet stanowiły mieszkanki Sulęcina.

Dalszy spadek bezrobocia odnotowano na koniec września 2016 r., tylko 515 osób było wówczas zarejestrowanych w PUP z gminy Sulęcin. Ich udział w ogóle zarejestrowanych spadł nieznacznie do 47%. Zmalał też udział sulęcinian w liczbie bezrobotnych w gminie – do 60%, było ich wówczas 309. Wzrosła za to liczba bezrobotnych w sołectwach z 201 do 206 w okresie czerwiec-wrzesień. Można powiedzieć, że odsetek kobiet niepracujących jest niezwykle stabilny, 235 osób to nadal ok. 46% ogółu bezrobotnych. Spadła liczba niezatrudnionych kobiet w mieście jak i na wsiach, w Sulęcinie jednak znaczniej, gdyż udział sulęcinianek spadł do 56%.

W kolejnym tekście skupię się na szczegółowszych danych statystycznych dotyczących bezrobotnych w gminie Sulęcin.

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin