Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Szkoła języka angielskiego Sulęcin
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

29 września 2020 r. Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisał umowę
z Marszałkiem Województwa Lubuskiego na realizację projektu „Aktywna integracja
drogą do niezależności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Sulęcin
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie
instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej.
Całkowity koszt projektu – 400 000 zł, w tym dotacja z EFS 340 000 zł. Realizatorem
zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcinie
Andrzej Stefan Żelechowski
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie