Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

16 sierpnia rusza nabór w konkursie, dotyczącym aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do wzięcia jest 4,7 mln zł.

Unijne pieniądze mają pomóc m.in.: osobom długotrwale bezrobotnym, z niepełnosprawnościami, bezdomnych i opuszczającym zakłady karne. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 16 sierpnia. Chętni do złożenia dokumentów mają czas do 23 sierpnia. W sumie do rozdysponowania jest 4,7 mln zł. Minimalna wartość pojedynczego projektu musi być wyższa niż 531,6 tys. zł.

Zgłoszone projekty mogą zostać dofinansowane w 85%. Oznacza to, że każdy kto zgłosi pomysł, musi zadbać o 15% wkładu własnego. O środki mogą starać się np. samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych. – Dzięki takim konkursom możliwa jest realizacja wielu ważnych celów społecznych. Jednym z nich jest fachowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących osób – mówi Łukasz Porycki.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu konkurs realizowany przez samorząd województwa. Dzięki unijnym pieniądzom udało się już m.in. wesprzeć tego typu projekty w Gminie Trzebiel, gdzie dzięki 953 tys. zł pomoc otrzymało 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

źródło: lubuskie.pl

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa