Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin

W związku ze zmianą warunków uzyskania przez gminę Sulęcin dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2023 roku, Burmistrz Sulęcina ogłasza, że do dnia 21 listopada 2022 r. właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sulęcin, wyrażający chęć skorzystania z dofinansowania, mogą składać „Wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęcina w 2023 r.”

Zgodnie z założeniami ,,Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2019-2023, możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych tj. do 280 zł do tony usuniętego azbestu. Pozostałe koszty realizacji zadania ponoszą Wnioskodawcy.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania planowany jest na miesiąc kwiecień 2023 r., a zakończenia do sierpnia 2023 r. Terminy te mogą ulec zmianie po podpisaniu przez Gminę Sulęcin umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz z wykonawcą usługi.

Dofinansowanie w ramach realizacji ,,Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” stanowi pomoc de minimis. Wzór wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Sulęcin w 2023 r. wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej gminy sulecin.pl (zakładka Gospodarka komunalna – usuwanie azbestu) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, pok. nr 23.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w wyznaczonym terminie. Warunkiem realizacji zadania jest podpisanie z Gminą umowy współfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wnioskodawcę.

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr tel. 95 777 09 26 lub 95 777 09 16.

źródło: sulecin.pl

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS