Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

PRACOWNIKA UTRZYMANIA AUTOSTRADY

Miejsce pracy: województwo lubuskie – Obwód Utrzymania Autostrady Ilanka w Torzymiu
Zakres obowiązków: bieżące utrzymanie autostrady z użyciem pojazdów i sprzętu technicznego, wykonywanie prac fizycznych związanych z zabezpieczeniem autostrady zgodnie z obowiązującymi procedurami
Wymagania:
– prawo jazdy kategorii B i C (prawo jazdy kategorii E będzie atutem)
– wykształcenie zawodowe budowlane, mechaniczne lub pokrewne
– umiejętność obsługi sprzętu do utrzymania dróg (preferowana)
– odporność na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych
– atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy z użyciem: narzędzi udarowych ręcznych, sprężarek przewoźnych, przecinarek do nawierzchni dróg, wiertnic oraz zagęszczarek wibracyjnych, obsługi HDS
– miejsce zamieszkania maksymalnie 20 km od Obwodu Utrzymania Autostrady.
Oferujemy:
– pracę w stabilnej dużej firmie;
– dobre warunki wynagrodzenia;
– możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych,
– prywatną opiekę lekarską;
– świadczenia socjalne („wczasy pod gruszą”, bony świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci, świąteczne paczki dla dzieci, zapomogi);
– pracowniczy program emerytalny;
– przyjazne środowisko pracy.

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) zawierające zgodę na wykorzystanie danych osobowych o następującej treści: „„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji aktualnie prowadzonych jak również przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

prosimy składać na adres:
Autostrada Eksploatacja S.A. ul. Głogowska 431, 60-004 Poznań, w biurze Obwodu Utrzymania Autostrady Ilanka w Torzymiu lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@aesa.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.